WEDSTRIJD: Het beste erfgoededucatieproject van Fryslân 2018Heb jij het afgelopen jaar een bijzonder en succesvol project voor het primair onderwijs ontwikkeld op gebied van erfgoededucatie? En verdient jouw project een plek in de spotlights? Doe dan mee met de erfgoededucatiewedstrijd georganiseerd door Keunstwurk en de Museumfederatie Fryslân! Laat ons kennismaken met jouw project en wie weet win jij de titel en geldprijs voor het beste erfgoededucatieproject van Fryslân 2018!

Voor wie
Om deel te nemen aan de wedstrijd moet je een rechtspersoon met een culturele doelstelling zijn, gehuisvest in Friesland. Een rechtspersoon is bijvoorbeeld een vereniging of een stichting. Als zzp-er kun je een project indienen wanneer je aantoonbaar samenwerkt met een rechtspersoon. Aanmelden

Beoordelingscriteria
Inhoudelijke waarde
Je project sluit aan bij het curriculum van het primair onderwijs, hoofdzakelijk bij kerndoel 56. Van daaruit is het project verbonden aan andere vakgebieden.

Samenwerking
Je project is aantoonbaar ontwikkeld in samenwerking met een schoolteam of met enkele leerkrachten uit het primair onderwijs. Heb je als zzp-er een project ontwikkeld, dan kun je aantonen dat je samenwerkt met leerkrachten én met een culturele instelling (bij voorkeur erfgoed gerelateerd).

Uitvoering
Je project valt op door een originele benadering, eigentijdse werkvormen, leerstijlen en presentaties. De kwaliteit van de uitvoering meet de jury af aan de mate waarin het project is uitgewerkt en doordacht.

Tijdpad:

 • Aanmelden:     van 27 november 2017 tot 9 februari 2018
 • Prijsuitreiking:  4 april 2018 in Leeuwarden (locatie volgt nog)
  Inloop:            14.30 – 15.00 uur
  Programma:   15.00 – 16.30 uur

Prijzen
1e prijs € 500,- |  2e prijs € 250,-
De winnaar dient het geldbedrag in te zetten ten bate van erfgoededucatie.

De Jury
De jury is samengesteld uit onderwijsdeskundigen en nomineert drie projecten uit de inzendingen. De genomineerde projecten maken kans op de titel Beste erfgoededucatieproject van Fryslân’.

Alle inzendingen worden vermeld op de website van Keunstwurk. De drie nominaties worden uitgelicht en doorgestuurd naar alle basisscholen in Fryslân. Het winnende project krijgt een oorkonde, een geldprijs en ruime aandacht in de Friese pers.

Aanmelden

Meer informatie
Keunstwurk, Daniëlle van Peer, e-mail: d.vanpeer@keunstwurk.nl
Museumfederatie Fryslân, Merijn van Veen, e-mail: mvanveen@museumfederatiefryslan.nl

Foto boven: Lenus van der Broek

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

 • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
 • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
 • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
 • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
  Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.