De 2018 Karavaan gaat van start!

Vakoverstijgend kunst- en cultuuronderwijs voor het voortgezet onderwijs in Friesland. In 2018 trekt De Karavaan voorbij om leerlingen in het voortgezet onderwijs allerlei activiteiten op het gebied van kunst en cultuur te laten ervaren. Zo maken ze kennis met diverse uitingsvormen die hen helpen te ontdekken wie ze zijn, wie ze willen én wie ze kunnen zijn.

De Karavaan is er daarnaast ook voor docenten, coördinatoren / directie en voor cultuuraanbieders. In samenhang en samenwerking gaan zij dit avontuur aan.

Maatwerk
De Karavaan werkt en denkt vanuit de unieke situatie en wensen van iedere school, docent en leerling. Daartoe zijn er verschillende samenwerkingstrajecten ontwikkeld, die variëren wat betreft intensiteit en duur (van één dag tot een meerjarig traject).

Professionalisering
Wanneer een school, afdeling of docententeam kiest voor een langdurig traject, streven we naar een groeimodel (uitbreiding binnen de school) en naar afbouw van de geboden begeleiding (toenemende zelfstandigheid binnen de school).

Feestelijke aftrap 
Op 18 januari 2018 vieren we de aftrap van De Karavaan. Wil je dat feestje meevieren?

Aanmelden
Wil je je aanmelden voor De Karavaan? Of ben je op zoek naar meer informatie? Stuur dan een bericht naar karavaan@keunstwurk.nl

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.