Wiarda fiets- en vaaronderdoorgang

Wiarda fiets- en vaaronderdoorgang, Leeuwarden 1
Wiarda fiets- en vaaronderdoorgang, Leeuwarden 2

Het werk van Jan van der Ploeg is herkenbaar, kleurrijk en geordend. Als kunstenaar past hij in de stroming in de jaren 50 van de vorige eeuw waarin abstracte kunst werd geboren. Zijn werk reageert op de architectuur van de omgeving. Als een schilder kiest hij kleuren van zijn  palet. Voor deze tunnel koos hij witte en paarse tegels. De tegels werden gemaakt door aardewerkfabriek Koninklijke Tichelaar te Makkum.  

Deze kunstwerken zijn gemaakt in het kader van Masterplan Kunst Vrij-Baan. Dit plan voorziet in circa 20 kunstwerken binnen het programma Leeuwarden Vrij-Baan. Voor iedere entree naar de stad wordt één kunstenaar gekozen, die de opdracht krijgt voor de kunstuitingen op die entree. Daarvoor is circa € 800.000 beschikbaar. De komende tien jaar zullen zo’n 20 kunstwerken Leeuwarden nog mooier maken. Kunst van bovenregionale allure met als thema keramiek, water en multimedia. De werken zullen met elkaar samenhangen en een gezicht geven aan de identiteit van de stad en de regio. Naast de thematische benadering kent de opbouw van de Beeldende Kunst collectie een schaalverschil, dat consequent wordt doorgezet. In de binnenstad en in de wijken zijn de beelden en sculpturen letterlijk aan te raken en van dichtbij te bekijken.

streetview

Kunstenaar:
Jan van der Ploeg

Locatiegegevens

Locatie: 
Drachtsterweg
Plaats: 
Leeuwarden
Gemeente: 
Leeuwarden

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
2016
Soort: 
tegeltableau
Materiaal: 
keramische tegels
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

Realisatie

Opdrachtgever: 
Gemeente Leeuwarden

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.