Afgebroken zuil

afgebroken zuil, leeuwarden
afebroken zuil,leeuwarden2

Het ontwerp van het uitvaartcentrum is georganiseerd rond een openbare ‘straat’ die vanaf de Sem Dresdenstraat het gebouw in tweeën snijdt. Aan deze straat zijn alle in- en uitgangen van het gebouw gelegen. Vanwege het gewenste (semi-)openbare karakter van de straat is hij aan het einde niet begrensd, echter om toch aan te geven het geen doorgaande route is, heeft de architect voorgesteld om hier een afgebroken zuil (klassiek symbool van het afgebroken -jonge- leven) te plaatsen. Tijdens de bouw bleek er geen geschikte zuil te verkrijgen en in overleg met de opdrachtgever is besloten Raymond Spierings te vragen om een voorstel te maken voor een kunstwerk dat de straat duidelijk beëindigt en, op concrete of abstracte wijze, verwijst naar de klassieke zuil.

Het kunstwerk bestaat uit twee, aan de bovenzijde grillig afgesneden, corten-stalen platen van 5 meter hoog, die de ‘straat’ op subtiele maar heldere wijze beëindigen. Maar niet de stalen platen zelf zijn hier het kunstwerk, maar de ruimte ertussen is waar de betekenis schuilt. Door de profilering van de platen vormt de ruimte tussen de platen de contouren van een afgebroken zuil, geproportioneerd volgens door renaissance- architect Vignola (1507-1573) vastgelegde verhoudingen. Het roestende staal verwijst naar vergankelijkheid en gaat bovendien een dialoog aan met de entree-elementen naast de ingang van de straat die eveneens in corten-staal zijn uitgevoerd.

Onderste foto: lucdevriesarchitect

kaart

Kunstenaar:
Raymond Spierings

Locatiegegevens

Locatie: 
Noorderhof uitvaartcentrum, Sem Dresdenstraat 6
Postcode: 
8915 BZ
Plaats: 
Leeuwarden
Gemeente: 
Leeuwarden

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
2012
Soort: 
sculptuur
Materiaal: 
cortèn-staal
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

Realisatie

Opdrachtgever: 
Noorderhof uitvaartcentrum

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.