Ritsumasylster Ruten Rûte

Ritsumasylster Ruten Rûte 1
Ritsumasylster Ruten Rûte

In 2018 wil Leeuwarden, samen met de hele provincie Fryslân, culturele hoofdstad van Europa zijn. Eén van de projecten die al in de aanloop naar 2018 zijn opgestart, is De Reis 2018. De Reis is een trektocht door Fryslân, om de culturele kracht van onze provincie zichtbaar te maken. Ritsumasyl is een kleine buurtschap in de buurt van Leeuwarden. Hoewel ‘de buurt’ duidelijk een eigen plek in het landschap heeft, horen de huizen ten noorden van het Sylsterrak bij Marssum, en die ten zuiden ervan bij Deinum. Rode draad van dit Reis-project is dan ook: Hoe krijgen we Ritsumasyl weer helder en duidelijk op de kaart? Een aantal bewoners samen met het kunstenaarsduo Tilly Buij en Gerard Groenewoud aan een ‘kunstzinnig statement’, waarmee ze Ritsumasyl weer letterlijk de op kaart zetten. De geometrische plattegrond van Ritsumasyl doet sterk denken aan de Schotse ruit (Tartan), waarbij elke kleur een betekenis heeft. Samen vormen ze een patroon. Dit principe werd uitgangspunt voor de bewoners om elk een eigen patroon van kleuren te maken. Hiermee drukken ze hun verbondenheid, liefde en bezorgdheid voor hun woonplek uit, vertaald in kleuren en verweven tot een patroon van hun eigen persoonlijke verhaal. Zo zijn er elf unieke Ritsumasylster Ruten ontstaan. Van de Ritsumasylster Ruten zijn borden gemaakt. Deze borden staan voor huizen van elf bewoners die aan het project hebben meegewerkt.

Onderste foto fotocollage van vier borden

kaart

Kunstenaar:
Groenewoud/Buij

Locatiegegevens

Locatie: 
Op verschillende plaatsen in het dorp
Plaats: 
Ritsumasyl
Gemeente: 
Menameradiel

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
2012
Soort: 
anders
Thema: 
historie,nijverheid en sport
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.