Renate

renate,franeker

Door de zware najaarsstorm van 2013 werd in het stadspark van Franeker een grote kastanje boom geveld. De kunstenaar maakte uit deze boom dit beeld. Het is een hommage aan Renate die model stond.

 kaart

Kunstenaar:
Bob van der Werff

Locatiegegevens

Locatie: 
Stadspark
Plaats: 
Franeker
Gemeente: 
Franekeradeel

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
2014
Soort: 
sculptuur
Materiaal: 
kastanjehout
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.