De Dûker

De Dûker,Franeker 1
De Dûker,Franeker 2
De Dûker, Franeker 2

De voet- en fietstunnel vormt een verbinding tussen het oude gedeelte van de stad met de nieuwe  Alvestêdewyk. Dat die wijk niet helemaal op zichzelf staand is, maar ook onderdeel is van de stad Franeker moet benadrukt worden. Als oplossing is door de kunstenaar gekozen om architectuur uit de oude stad  terug te laten komen in de vormgeving. Aan de linkerkant van het kunstwerk zijn de contouren van het stadshuis te zien, echter wel ondersteboven als een  reflectie in het  water. Hiermee ontstaat een  abstract beeld en een indirecte verbinding naar een  iconisch  gebouw dat de stad vertegenwoordigd. Aan de rechterkant is het antieke theehuisje, onderdeel van het stadsbolwerk, weergegeven. Nogmaals architectuur uit de oude stad als verbindend element met het nieuwe gedeelte. 

Foto's en informatie: Franeker Kunst Stichting

kaart

Kunstenaar:
Tymo Grijpma

Locatiegegevens

Locatie: 
Tunnel onder spoorweg, Tzummerweg
Plaats: 
Franeker
Gemeente: 
Franekeradeel

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
2015
Soort: 
vormgeving
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

Realisatie

Opdrachtgever: 
Franeker Kunst Stichting

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.