Bining

bining,drachten

De wijk NoordOost heeft na een grootscheepse renovatie een gezicht gekregen door middel van dit kunstwerk. Het bestaat uit vijf geabstraheerde figuren die symbool staan voor de verbinding (Bining is Frysk voor binding) tussen mensen in de wijk. Het plateau waar de figuren op staan kan dienen als podium.

 

kaart

Kunstenaar:
Jitse Sikkema

Locatiegegevens

Locatie: 
hoek Wielewaalen en Leeuwerikstraat, wijk NoordOost
Plaats: 
Drachten
Gemeente: 
Smallingerland

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
2016
Soort: 
sculptuur
Materiaal: 
brons
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

Realisatie

Opdrachtgever: 
Gemeente Smallingerland

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.