De Dokkumer Trekschuit

De Dokkumer Trekschuit 1`, Leeuwarden
1638 s.p.q.l.,leeuwarden

Afkomstig uit de Dokkumer Stal aan de Eebuurt, gebouwd naar aanleiding van de aanleg van het jaagpad naar Dokkum in 1646/’47. In 1892 verworven door het Fries Museum en in 1929 herplaatst aan de Pijlsteeg. De voorstelling is nagenoeg identiek maar spiegelbeeldig aan die van een gevelsteen aan de Oostersingel. Boven de gevelsteen is een jaarsteen met een gekroond stadswapen van Leeuwarden aangebracht. Opschrift in de vorm van een afkorting van de Latijnse tekst Senatus Populus Que Leovardiensis en jaartal "16 38 / S.P.Q.L". Herkomst onbekend, in 1929 herplaatst aan de Pijlsteeg.

gevelstenen leeuwarden

kaart

Kunstenaar:
Onbekend

Locatiegegevens

Locatie: 
St. Anthony Gasthuis, Pijlsteeg
Plaats: 
Leeuwarden
Gemeente: 
Leeuwarden

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
1647
Soort: 
muurdecoratie
Materiaal: 
zandsteen
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.