De bank van Banck

de bank van banck, schiermonnikoog
de bank van banck, schiermonnikoog 2
de bank van banck, schiermonnikoog 3

De jurist John Erik Banck kocht 1858 kocht hij, op 24-jarige leeftijd, het eiland Schiermonnikoog voor ƒ 97 058. Bancks woonde, als hij op Schiermonnikoog verbleef, in het landhuis Rijsbergen, dat was gebouwd door de vorige eigenaars van het eiland, de familie Stachouwer.[3]Bancks legde in 1860 de zeedijk aan, als bescherming tegen het water van de Waddenzee. Hij liet een deel van de kwelders inpolderen. Het ingepolderde gebied kreeg zijn naam de Banckspolder, dat een groot deel van het zuidwesten van Schiermonnikoog beslaat. Hij was een van de oprichters van de zeevaartschool van Schiermonnikoog. Hij zorgde voor beplanting van de duinen met helmgras en liet een zestal boerderijen op het eiland bouwen. Ook realiseerde hij, samen met enkele investeerders, de bouw van een nieuw badhotel, dat in 1923 verloren ging door de afslag van dat deel van het eiland. In 1893 bood Bancks Schiermonnikoog te koop aan voor ƒ 350 000. Het eiland werd in december 1893 gekocht door graaf Berthold von Bernstorff, lid van de Duitse Rijksdag. De stenen bank staat volgens de overlevering op Banck's favoriete uitkijkplek op zijn dijk.

Bovenste foto: Gouwenaar,Wikipedia

kaart

Kunstenaar:
Onbekend

Locatiegegevens

Locatie: 
Banckspolder
Plaats: 
Schiermonnikoog
Gemeente: 
Schiermonnikoog

Meer over het kunstwerk

Soort: 
monument
Materiaal: 
opgemetselde basaltblokken
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.