't Flaeijelmantsje

flaeijelmantsje,nieuwe horne 1
flaeijelmantsje,nieuwe horne 2

Het kunstwerk is onthuld tijdens het zgn. Flaeijelfestival. een jaarlijks terugkerend plattelandsevenement waar het vroegere leven op het platteland centraal staat. Op de laatste zaterdag van september wordt dit festival gehouden op het landgoed De Horne. 't Flaeijelmantsje (wat flaeijel precies betekend is niet duidelijk, maar waarschijnlijk zoiets als vlegelmannetje. Het zou Stellingwerfs kunnen zijn) beeld een boer uit die het graan bewerkt met de dorsvlegel. Op die manier werd vroeger de graankorrel gescheiden van de aar.

streetview

 

Kunstenaar:
Simon den Hartogh

Locatiegegevens

Locatie: 
Hoek Schoterlandseweg / Pastorielaan. Voor de N.H.Kerk
Plaats: 
Nieuwehorne
Gemeente: 
Heerenveen

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
2011
Soort: 
plastiek
Thema: 
historie,nijverheid en sport
Materiaal: 
onbekend
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.