Verdwenen Kunst

monument voor foekje dillema

Deze sculptuur is een eerbetoon aan de atlete Foekje Dillema die in 1926 te Burum werd geboren. Het cortenstalen beeld van Ids Willemsma werd in 2014 geplaatst voor Museum De Belvédère in Oranjewoud. Om onduidelijke reden is het beeld in 2017 verdwenen.

Wie meer informatie heeft over het verdwijnen van dit kunstwerk mail naar bkv@keunstwurk.nl of bel naar Keunstwurk058-2343434

sculptuur

Deze stalen sculptuur, gemaakt door J. Dohmen (Caveto) en geplaatst in 1976, stond voor het Kantongerecht aan de Van Kleffenslaan in Heerenveen. Het Kantongerecht werd opgeheven en de bijzondere sculptuur verdween.

Wie meer informatie heeft over het verdwijnen van dit kunstwerk mail naar bkv@keunstwurk.nl of bel naar Keunstwurk058-2343434


lichtobjecten en muurschildering

Kunstenaar: Herman Kuijer

Als particuliere onderneming heeft AEGON bij de bouw van de kantoren in Den Haag (1985) en Leeuwarden (1989) veel aandacht besteed aan kunst in opdracht. De muurschildering die de Amerikaanse kunstenaar Sol LeWitt in opdracht van AEGON uitvoerde in het kantoor te Leeuwarden, onderstreept het opdrachtenbeleid van AEGON bij de bouw van nieuwe vestigingen. Andere opdrachten werden uitgevoerd door Babette Treumann, Hendri van der Putten, Arno van der Mark en Herman Kuijer.

In 2017 nadat de AEGON verhuisde en het gebouw verkocht werd verdween dit lichtkunstwerk.

 

Kunstenaar: Sol LeWitt

De enorme muurschildering “Wall Drawing 621” van Sol LeWitt werd weg geschilderd. Het was de grootste muurschildering van deze conceptuele kunstenaar in Nederland. Het ontwerp (concept) ligt in de kluis bij de AEGON, maar of de schildering ooit weer wordt uitgevoerd lijkt onwaarschijnlijk.

Het kunstwerk van Arno van der Mark is nog steeds wel op zijn plaats.

Wie meer informatie heeft over het verdwijnen van deze kunstwerken mail naar bkv@keunstwurk.nl of bel naar Keunstwurk058-2343434

hekwerk

Kunstenaar: Jan Maaskant

Dit kunstwerk van r.v.s. uit 1989 vormde een barrière tussen fietspad en autoweg aan de Stationsweg in Leeuwarden. Door een ingrijpende herinrichting van het gebied rondom het stationsgebied, moest het kunstwerk verdwijnen.

Wie meer informatie heeft over het verdwijnen van dit kunstwerk mail naar bkv@keunstwurk.nl of bel naar Keunstwurk058-2343434

wandschildering

Huidige situatie

Kunstenaar: Hans Koetsier

Deze opvallende wandschildering uit 1991 werd onlangs bruut vernield omdat er ramen in het midden en aan de zijkant van de wand zijn gemaakt ten behoeve van een nieuwe bestemming van het gebouw. Het werd destijds gemaakt voor het Fries Landbouwcentrum. De kunstenaar maakte in 1991 een geheel nieuw ontwerp voor de wandschildering die hij 17 jaar daarvoor had gemaakt. Het eerste ontwerp uit 1974 werd door directie en personeel van het Fries Landbouwcentrum gedateerd gevonden en de kunstenaar verzocht opnieuw een ontwerp te maken. Vlak voor zijn dood werd het nieuwe ontwerp voltooid.

Wie meer informatie heeft over het verdwijnen van dit kunstwerk mail naar bkv@keunstwurk.nl of bel naar Keunstwurk058-2343434

Strijd de goede strijd en God weet en weegt

Strijd de goede strijd en God weet en weeg

Kunstenaar: Marijcke Visser

Deze twee marmeren plaquettes uit 1955 sierden tot voor kort de  RSG Ulbe van Houten aan de Steven Huygenstraat 4 in St.Annaparochie. Door afbraak van de school verdwenen de kunstwerken. Het is onberkend of ze gespaard zijn gebleven. 

Wie meer informatie heeft over het verdwijnen van dit kunstwerk mail naar bkv@keunstwurk.nl of bel naar Keunstwurk058-2343434

baksteen relief 

Kunstenaar: Henry Timo Zwiers

De twee reliëfs zijn aangebracht ter afsluiting van de nieuwbouw van Vroom en Dreesman. Die nieuwbouw was nodig toen het oude pand in 1963 afbrandde, maar werd pas in 1968 gerealiseerd. Het oorspronkelijke plan was om in twee uitsparingen in de gevel non-figuratieve tegelpanelen te plaatsen. Die zouden- volgens een artikel in de Leeuwarder Courant-ontworpen worden door Guido de Waard. De ontwerpen werden echter afgekeurd door de toenmalige schoonheidscommissie omdat ze te fel van kleur zouden zijn. 

Het gebouw is ontworpen door architect G.J.Heldoorn in samenwerking met de architecten Zwiers en Fontein. Door Zwiers werd uiteindelijk dit het ontwerp gemaakt en het werd in 1969 gerealiseerd.. Het laat stedelijke contouren zien met daarboven vliegende vogels.

Door het failliet van V&D in 2016 wordt het gebouw ingrijpend verbouwd en zijn de reliëfs gesneuveld.

open deuren

open deuren, leeuwarden

Guus Hellegers

Deze sculptuur van cortenstaal stond sinds 1980 voor het Friesland College aan de Julianalaan in Leeuwarden. Het beeld is opgeslagen en wacht op een nieuwe bestemming. Het is bijzonder omdat het een van de weinige abstracte beelden is van de kunstenaar. 

Wie meer informatie heeft over het verdwijnen van dit kunstwerk mail naar bkv@keunstwurk.nl of bel naar Keunstwurk058-2343434

William A.J. Fuller Memorial

monument,rottevalle

Kunstenaar: Joop van Bergen

Het kunstwerk is een gedenkteken dat  is vervaardigd voor de tot op heden vermiste piloot van een Engelse bommenwerper, die in de Tweede Wereldoorlog in Rottevalle is neergestort. In 1993 is dit monument onthuld aan de buitenmuur van basisschool P.C.B.S. De Finne. De school adopteerde het monument ook. Gezien de slechte staat van het kunstwerk is onlangs besloten om het binnen te hangen. Het is wel de bedoeling dat het monument een plaats krijgt in het nieuwe Multi Functionele Centrum van Rottevalle.

Wie meer informatie heeft over het verdwijnen van dit kunstwerk mail naar bkv@keunstwurk.nl of bel naar Keunstwurk058-2343434

vogel

Kunstenaar: Chris Fokma

Doordat het Europaplein in Leeuwarden opnieuw wordt ingericht is dit kunstwerk (fontein) tijdelijk opgeslagen. Na de renovatie komt de fontein met vogel weer terug op dezelfde plek, alleen komt het geheel 80 cm hoger te staan. 

drie badpakken

burgum 13

Kunstenaar: Hilda Kanselaar

Dit vrolijke kunstwerk stond sinds 2001 voor het Sportcomplex De Wetterstins in Burgum. Na verbouwing van het complex is het verdwenen. 

Wie meer informatie heeft over het verdwijnen van dit kunstwerk mail naar bkv@keunstwurk.nl of bel naar Keunstwurk058-2343434

wandsculptuur

Kunstenaars: Jan Arts & Tjalling Tjaltsma

Deze wandsculptuur is na nieuwbouw van zorgcentrum Frittemahof in Sneek verdwenen. 

Wie meer informatie heeft over het verdwijnen van dit kunstwerk mail naar bkv@keunstwurk.nl of bel naar Keunstwurk058-2343434

geslagen zuil

Kunstenaar: André van der Linden

Deze sculptuur uit 1988 stond voor zorgcentrum Frittemahof in Sneek. Waar is het kunstwerk gebleven?

Wie meer informatie heeft over het verdwijnen van dit kunstwerk mail naar bkv@keunstwurk.nl of bel naar Keunstwurk058-2343434

kind met kalfje

kind met kalfje,bolsward 

Kunstenaar: Jannelies Raaymakers

Deze bronzen plastiek uit 1994 stond tot 2010 op het Marktplein in Bolsward. Bij herinrichting van het plein is heeft het waarschijnlijk een andere locatie gekregen.  

Wie meer informatie heeft over het verdwijnen van dit kunstwerk mail naar bkv@keunstwurk.nl of bel naar Keunstwurk058-2343434

gevonden beschutting

gevonden beschutting,heerenveen 

Kunstenaar: Adri de Fluiter 

Bij de ingang van Woningbedrijf Patrimonium in Heerenveen was dit kunstwerk van rood gespoten staal geplaats. Het dateerd uit 1996. Door verbouwing van het gebouw is het verdwenen. 

Wie meer informatie heeft over het verdwijnen van dit kunstwerk mail naar bkv@keunstwurk.nl of bel naar Keunstwurk058-2343434

fan'e wiken

Kunstenaar: Rob Hoelen

Met de afbraak van de CBS ‘Fan’e Wiken’ , Wolfsklauw 27 te Jubbega, verdween ook dit keramische muurplastiek uit 1979.

Wie meer informatie heeft over het verdwijnen van dit kunstwerk mail naar bkv@keunstwurk.nl of bel naar Keunstwurk058-2343434

drie sculpturen

Kunstenaar: Henk Lampe

Deze stalen sculpturen uit 1985 stonden voor het multicultureelcentrum Expansiehal aan de Ericalaan 24a te Jubbega. Na nieuwbouw van het centrum verdwenen deze kunstwerken. 

Wie meer informatie heeft over het verdwijnen van dit kunstwerk mail naar bkv@keunstwurk.nl of bel naar Keunstwurk058-2343434

speelplastiek

Kunstenaar: Frederik Flesseman

Roestvrij stalen sculptuur uit 1984 stond op het schoolplein van de Chr. SBO De Twine in Dokkum. Om onduidelijke reden is het verdwenen. 

Wie meer informatie heeft over het verdwijnen van dit kunstwerk mail naar bkv@keunstwurk.nl of bel naar Keunstwurk058-2343434

bomen

 

Kunstenaar: David van Kampen

Dit speelplastiek uit 1987 stond voor de CBS Eben Haëzer aan de Kweekschoolstraat 2 in Dokkum. Om onduidelijke reden is het verdwenen. 

Wie meer informatie heeft over het verdwijnen van dit kunstwerk mail naar bkv@keunstwurk.nl of bel naar Keunstwurk 058-2343434

zonder titel (fontein)

Kunstenaar: Judith Braun

Dit kunstwerk uit 1996 stond tot voor kort In de vijver voor zorgcentrum Berchhiem, Pr. Margrietstraat 1 in Burgum.

Wie meer informatie heeft over het verdwijnen van dit kunstwerk mail naar bkv@keunstwurk.nl of bel naar Keunstwurk 058-2343434

de gelijkenis van de zaaier

de gelijkenis van de zaaier,drachten

Kunstenaar: Jan Frearks van de Bij

Zoals in bijna alle mozaïeken van Jan Frearks van der Bij is ook hier een Bijbelse vertelling het uitgangspunt geweest. Dit mozaiek uit 1965 is gebaseerd op de Bijbel tekst: Mattheus 13: vers 18-23. Het kunstwerk bestaat uit twee gedeelten; aan de linkerkant zien we de zaaier en aan de rechterkant  zien we het bloeiende gewas.

Na afbraak van de P.C.B. S. De Spreng,Haverstuk 8 - 10 kon het kunstwerk niet gered worden.

VOGEL OP TAK

vogel op tak,drachten

Kunstenaar: Willem Valk

Over dit beeld zijn weinig gegevens. Het is geplaatst in 1961 en is dus een wederopbouw kunstwerk. Wat we zien is een vliegende vogel die landt op een gestileerde tak. Het stond voor de OBS “It Hinkelblok” aan het Schuttersveld 60 in Drachten. Het verdween door afbraak van de school.

Wie meer informatie heeft over het verdwijnen van dit kunstwerk mail naar bkv@keunstwurk.nl of bel naar Keunstwurk 058-2343434

MAMMOET

de mammoet,drachten

Kunstenaar: onbekend

Het kunstwerk is een abstrahering van een mammoet en verwijst naar de invoering van de Mammoetwet. Die onderwijsvernieuwingwet werd ingevoerd in de tijd dat deze school werd gebouwd. Uit deze tijd stamt dit monumentale betonnen kunstwerk ook. Het stond aan de Raai in Drachten. Destijds was het Ichtus College hier gevestigd. Later  CSG Liudger. het kunstwerk verdween na afbraak van de school.

Wie meer informatie heeft over het verdwijnen van dit kunstwerk mail naar bkv@keunstwurk.nl of bel naar Keunstwurk 058-2343434

KLOEK MET KUIKENS 

Kunstenaar: Chris Fokma

In 1962 nam Old Burger Weeshuis het initiatief zelf woningbouw te gaan plegen. Dit resulteerde in de bouw van 77 premiehuurwoningen in de Noorderhoek, die in 1963 gereed kwamen. De woningen zijn een jaar later door de voormalige gemeente overgenomen en maken nu deel uit van het woningbezit van woningstichting De Wieren. Ter herinnering aan de bouw liet het OBW het gevelreliëf aanbrengen in 1965.

Na afbraak van de flats verdween het kunstwerk.

historie en ontwikkeling

historie en ontwikkeling,gytsjerk

Kunstenaar: David van Kampen

Dorpsbeeld uit 1983 gemaakt van baksteen,beton en staal. Stond in het centrum van Gytsjerk, maar verdween om onduidelijke reden.

ZONDER TITEL

Kunstenaar: Hein Kocken

Sculptuur van gesmeed en gelast messing. Het jaartal is niet bekend, maar waarschijnlijk is het beeld uit de jaren zeventig. Het stond bij zorgcentrum Foswert in Ferwert. Na nieuwbouw bij Foswert verdween het kunstwerk.

Wie meer informatie heeft over het verdwijnen van dit kunstwerk mail naar bkv@keunstwurk.nl of bel naar Keunstwurk 058-2343434 

BEELDENGROEP

beeldengroep,heerenveen

Kunstenaar: Wilma Burgers Gerritsen

Bronzen beeldengroep uit 1974 van Wilma Burgers Gerritsen. Stond in het Montferlandplantsoen in Heerenveen. Het beeld verdween een paar jaar geleden om onduidelijke reden. Misschien door bronsdiefstal.

Wie meer informatie heeft over het verdwijnen van dit kunstwerk mail naar bkv@keunstwurk.nl of bel naar Keunstwurk 058-2343434 

de wikel of spelende kinderen  

 

 Kunstenaar: Wilma Burgers

Deze plastiek uit 1975 stond ooit voor de dependance van het Friesland College aan de Skrok in de wijk Bilgaard. De school is in 2005 afgebroken. Waar is het beeld gebleven?

Wie meer informatie heeft over het verdwijnen van dit kunstwerk mail naar bkv@keunstwurk.nl of bel naar Keunstwurk 058-2343434 

SCULPTUREN MET KLEURENSPECTRUM

kleurenspectrum,leeuwarden

Kunstenaar: Harmen Abma

Een verlopend kleurspectrum van metalen verticale profielen, gegroepeerd in series van 13,17 en 33 stuks. De kunstenaar gaf de buizen een kleurenverloop dat gebaseerd was op de primaire kleuren en wit en zwart. De kunstwerken stonden rondom de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) aan de Rengerslaan in Leeuwarden. Ze waren daar  in 1985 geplaatst, maar na een ingrijpende verbouwing zijn ze verdwenen.

Wie meer informatie heeft over het verdwijnen van dit kunstwerk mail naar bkv@keunstwurk.nl of bel naar Keunstwurk 058-2343434 

GEVELORNAMENT

Kunstenaar: Cobi Doevendans

Dit betonnen gevelornament werd geplaatst ter ere van de opening van theater Amicitia in Sneek in 1976 of 1977. Het is gemaakt door Cobi Doevendans. Na verkoop van het gebouw in 1997 is het onduidelijk waar het kunstwerk is gebleven.

Wie meer informatie heeft over het verdwijnen van dit kunstwerk mail naar bkv@keunstwurk.nl of bel naar Keunstwurk 058-2343434 

liggende vrouw met dier

liggende vrouw met dier,leeuwarden

Kunstenaar: Tseard Visser

Dit plastiek van gelast en gesmeed brons of messing is waarschijnlijk gemaakt voor  de Christelijke Boeren- en Tuindersbond (C.B.T.B.) aan de Heliconweg 53 in Leeuwarden. Tegenwoordig is er een bedrijf gevestigd. De betonnen sokkel staat daar nog steeds, maar het kunstwerk is verdwenen.

Wie meer informatie heeft over het verdwijnen van dit kunstwerk mail naar bkv@keunstwurk.nl of bel naar Keunstwurk 058-2343434

MUSIC

Kunstenaar: Hans Boerigter

Wandplastiek uit 1977. Aangekocht in het kader van de B.K.R. Het heeft jarenlang aan de gevel van de gymnastiekzaal aan de Johannes Doornbostraat in Blija gehangen. Na afbraak in 2013 is het kunstwerk van keramiek en r.v.s. verdwenen. 

Wie meer informatie heeft over het verdwijnen van dit kunstwerk mail naar bkv@keunstwurk.nl of bel naar Keunstwurk 058-2343434 

paard met Acrobate  

Kunstenaar: Guus Hellegers 

Dit elegante beeldje uit 1975 is een paar jaar geleden verdwenen. Mogelijk door bronsdieven. Het stond voor de inmiddels afgebroken sporthal in de wijk Bilgaard in Leeuwarden

 Wie meer informatie heeft over het verdwijnen van dit beeldje mail naar bkv@keunstwurk.nl of bel naar Keunstwurk 058-2343434

BLOEMEN

bloem,leeuwarden   

Kunstenaar: Chris Fokma

Deze wandsculptuur uit 1963 verdween bij de afbraak van de Buitenschool aan de J.H.Knoopstraat in Leeuwarden. Het stelde drie opbloeiende bloemen voor, symbool voor het kind dat opbloeid op de Buitenschool .

Wie meer informatie heeft over het verdwijnen van dit kunstwerk mail naar bkv@keunstwurk.nl of bel naar Keunstwurk 058-2343434

DRIE MENSELIJKE FIGUREN 

Kunstenaar: Hans Petri

Dit wandplastiek  uit 1960 hing ooit aan de gevel van het gymnastieklokaal van het Drachtster Lyceum aan de Torenstraat. Na verbouwing van de school is het kunstwerk verdwenen.

Wie meer informatie heeft over het verdwijnen van dit kunstwerk mail naar bkv@keunstwurk.nl of bel naar Keunstwurk 058-2343434

JONGETJE MET VLIEGTUIG 

jongetje met vliegtuig,akkrum

Kunstenaar: Marijcke Visser

Dit bronzen beeldje van een spelend kind past erg goed in de wederopbouwperiode. Het stond voor de Burgemeester Thalerschool in Akkrum.  Het beeldje werd door vandalisme vernield, maar de school liet het restaureren en het wordt in de zomer van 2017 geplaatst voor de nieuwe basisschool aan de Stringen. 

Wie meer informatie heeft over het verdwijnen van dit beeldje mail naar bkv@keunstwurk.nl of bel naar Keunstwurk 058-2343434


LAAT DE KINDEREN TOT MIJ KOMEN 

Laat de kinderen tot mij komen

Kunstenaar: Jan Frearks van der Bij 

Dit mozaiek uit 1976 verdween na afbraak van de Christelijke Basis School ‘It Nijdjip’ in Grou.

Wie meer informatie heeft over het verdwijnen van dit kunstwerk mail naar bkv@keunstwurk.nl of bel naar Keunstwurk 058-2343434 

oer figuren

Kunstenaar: Jaap van der Meij

Door afbraak van de OBS Lyts Luchtenveld aan het Lyts Luchtenveld te Joure, is dit betonnen kunstwerk uit 1968 ook gesloopt.

Wie meer informatie heeft over het verdwijnen van dit kunstwerk mail naar bkv@keunstwurk.nl of bel naar Keunstwurk 058-2343434

SPELENDE KINDEREN

spelende kinderen,leeuwarden (fotomontage)

Kunstenaar: Hannie Mein

Deze keramische muurdecoratie sierde de hoofdingang van de voormalige buitenschool Da Costa in Leeuwarden. De kunstwerken dateren waarschijnlijk uit 1960, toen de school werd geopend. Het gebouw brandde na  jarenlange leegstand in 2007 af. Het is onduidelijk of de kunstwerken gespaard zijn gebleven. 

Wie meer informatie heeft over het verdwijnen van dit kunstwerk mail naar bkv@keunstwurk.nl of bel naar Keunstwurk 058-2343434 

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.