KEUNSTWURK: ADVISEERT, ONDERSTEUNT EN ONDERNEEMT

Kunst geeft kleur aan het leven. Het brengt mensen samen en biedt soms letterlijk nieuwe inzichten . Aan kunst doen draagt bij aan de kwaliteit van het leven; het maakt mensen én de samenleving completer, slimmer, sterker en beter!  Dat is de kracht van kunst. In Fryslân zorgen wij als Keunstwurk er voor dat de kunst vooruit komt, aan kracht wint. Dat doen we door het delen van kennis, het leggen van verbindingen en het doorvoeren en stimuleren van vernieuwing.  Een taak waar we iedere dag vol overtuiging aan werken.

Keunstwurk stimuleert als culturele dienstverlener de Friese kunst en cultuur in brede zin. Als provinciale organisatie richten we ons op amateurkunstbeoefening, cultuureducatie en de professionele kunsten in Friesland. Ons werkveld beslaat beeldende kunst & design, theater, dans, muziek en multidisciplinaire projecten.

Keunstwurk werkt voor een groot aantal doelgroepen: leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs, mbo- en hbo-instellingen met kunstopleidingen, (talentvolle) jongeren en volwassen, kunstenaars, vakdocenten, culturele- en maatschappelijke instellingen en overheden. Jaarlijks bereiken we met al onze activiteiten ongeveer honderdduizend kinderen, jongeren en volwassenen in de provincie.

We bieden advies en ondersteuning en initiëren vernieuwende projecten. Omdat we het kenniscentrum zijn als het gaat om kunst en cultuur, geven we advies op maat. Door het organiseren van workshops, cursussen en opleidingen bieden we ondersteuning en zorgen we voor een verdere professionalisering. Dat doen we zowel voor de vakdocenten als voor culturele- en maatschappelijke instellingen. Daarnaast zorgen we voor vernieuwing. Met de kunstenaars, organisaties en verenigingen proberen we waar mogelijk verbanden te leggen en nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Keunstwurk werkt in de gehele provincie; de organisatie is gehuisvest in de Infirmerie in Leeuwarden. We ontvangen een meerjarige budgetsubsidie van de provincie Fryslân. Verder weten we jaarlijks incidentele subsidies te verwerven bij rijk, gemeenten, fondsen en particulieren.

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.