Mienskip

mienskip,hijum 1
mienskip,hijum 2

Op initiatief van de Kultuerried Ljouwerteradiel is in het kader van het gemeentelijk kunstbeleid deze plastiek in het centrum van Hijum geplaatst. Als thema is gekozen voor ‘Mienskip’. Ook een belangrijk thema in Culturele Hoofdstad 2018.

De kunstenaar verwijst met de vorm van dit kunstwerk enerzijds naar elementen van de sport. Je zou er twee doelpalen in kunnen herkennen. Maar ook is door de verbindende lijn waarop zwaluwen zitten, de letter H van Hijum te herkennen. De zwaluwen verwijzen naar de dorpsbewoners en de binding onderling en met de omgeving. Zwaluwen zijn sociaal, passen op elkaar en zijn samen sterk. 

kaart

Kunstenaar:
Hans Jouta

Locatiegegevens

Locatie: 
Lege Hearewei
Plaats: 
Hijum
Gemeente: 
Leeuwarderadeel

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
2017
Soort: 
plastiek
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

Realisatie

Opdrachtgever: 
Kultuerried Ljouwerteradiel

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.