Over KORF

Contactpersonen gezocht

Om de website K.O.R.F.  actueel te houden zoeken wij mensen die interesse hebben in kunst in de openbare ruimte. We proberen een netwerk van enthousiaste kunstliefhebbers te vinden die goed uit de voeten kunnen met een fotocamera en een goed oog hebben voor nieuwe kunstinitiatieven in hem of haar omgeving of gemeente. Ook het verplaatsen of verdwijnen van een kunstwerk zou aan ons gemeld kunnen worden.

Omdat het ondoenlijk voor ons is om elk nieuw kunstwerk zelf te bezoeken is het nodig om een beroep te doen op een netwerk van vrijwilligers. De website maakt geen winst en is puur bedoeld als service voor het Friese publiek. Het is dus liefdewerk oud papier. De foto’s die eventueel geplaatst worden op de website worden wel voorzien van de naam van de maker.

Mocht u belangstelling hebben neem dan contact met ons op via  bkv@keunstwurk.nl  of bel 058 2 34 34 34

Over Korf

Deze website biedt een overzicht van elle publiekelijk toegankelijke kunstwerken in de openbare ruimte in Fryslân. De website is ontwikkeld en in beheer van Keunstwurk. Voor op- en aanmerkingen, adviezen en vragen: mail naar bkv@keunstwurk.nl

Mochten er kunstwerken nog ontbreken of zijn er wijzigingen of veranderingen die op de hier aanwezige informatie van invloed kan zijn dan horen we dat graag.

Adresgegevens Keunstwurk

Bezoekadres
Wissesdwinger 1
8911 ER Leeuwarden

Postadres
Postbus  1288
8900 CG Leeuwarden

Telefoon: 058 - 2 34 34 34
Fax: 058 - 2 34 34 99

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.