De Boom

de boom,leeuwarden

Het kunstwerk stond aanvankelijk voor de HTS aan de Tesselschadestraat. De HTS schonk, na afbraak van de school, het beeld aan de gemeente Leeuwarden. Die zocht en vond een nieuwe bestemming. Het kunstwerk heeft na plaatsing een grondige opknapbeurt gekregen en is van een nieuwe kleur voorzien.

kaart

Locatiegegevens

Locatie: 
Anne Vondelingweg, afslag Grovestins
Plaats: 
Leeuwarden
Gemeente: 
Leeuwarden

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
1973
Soort: 
sculptuur
Materiaal: 
staal en beton
Status: 
Onbekend
Toegankelijkheid: 
Publiek

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.