De Brugwijzers

de brugwijzers, koarnjum

Koarnjum is een dorp met 500 inwoners en vormt een twee-eenheid met het naastgelegen dorp Jelsum (500 inwoners). Tot de jaren ’50 van de vorige eeuw bestond de scheiding tussen de beide dorpen uit een vaart met daaroverheen een bruggetje (de zgn. ‘Flapbrêge’). Met het verdwijnen van dit bruggetje was ook de natuurlijke scheiding tussen de beide dorpen verdwenen. De vaart is gedempt en er is nu sprake van een doorlopende bebouwing. Vanuit beide dorpen was de wens naar geuit om toch weer tot een zichtbare en blijvende herinnering aan de voormalige ‘Flapbrêge’ te komen. Met deze twee  sculpturen is heeft de kunstenaar dit gerealiseerd.

kaart

Kunstenaar:
Jan Hulzebos

Locatiegegevens

Locatie: 
Martenawei/ Boarnsylsterwei, op de grens van Koarnjum en Jelsum
Plaats: 
Jelsum / Koarnjum
Gemeente: 
Leeuwarderadeel

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
2011
Soort: 
sculptuur
Materiaal: 
staal en koperplaat
Status: 
Onbekend
Toegankelijkheid: 
Publiek

Realisatie

Opdrachtgever: 
Gemeente Leeuwarderadeel

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.