Adam en Eva

adam en eva,beetsterzwaag

Aan de hand van een monster heeft men de Rijks Geologische Dienst geconstateerd dat deze zwerfkei oorspronkelijk afkomstig is uit Scandinavië. Meer dan honderdduizend jaar gleden (in de voorlaatste ijstijd) werd de steen door landijs meegevoerd naar de noordelijke kant van ons land.

Op advies van kunstenaar Jan Loman is de steen doorgezaagd en in deze vorm opgesteld. Men zou kunnen zeggen dat het kleinste stuk is gevormd uit de rib van het grootste stuk. Vandaar de naam Adam en Eva.

streetview

Locatiegegevens

Locatie: 
In park gemeentehuis, Hoofdstraat 32
Plaats: 
Beetsterzwaag
Gemeente: 
Opsterland

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
1978
Soort: 
sculptuur
Materiaal: 
zwerfkei
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.