Monumint foar Van Baerdt van Sminia

Monumint foar Van Baerdt van Sminia, Akkrum

Het monument is opgericht ter nagedachtenis aan oud-burgemeester Van Baerdt van Sminia van Utingeradeel. Het gemeentehuis van die voormalige gemeente was in Akkrum. De actieve rol van de burgemeester in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt hiermee geeerd. Het monument heeft de vorm van een lege stoel. Het symboliseert de lege plek die de burgemeester achterliet. Tekst op het monument: "De kaai nei de frijheid, wie de skoattel op it libben". Het monument werd op 4 mei 2006 onthuld. 

informatie en locatie

Kunstenaar:
Ids Willemsma

Locatiegegevens

Locatie: 
Om é Toer , Akkrum
Postcode: 
8491 CV
Plaats: 
Akkrum
Gemeente: 
Heerenveen

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
2005
Soort: 
verzetsmonument
Thema: 
oorlog en verzet
Materiaal: 
r.v.s.
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

Realisatie

Opdrachtgever: 
J. Eijzenga, Akkrum en J. van Woorden, Terherne

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.