Brims

brims,buitenpost

Brims is Frysk voor horzel. Deze insecten zijn vooral een plaag voor paarden. Ze worden  ook wel hynstebiters (paardenbijters) genoemd. Het kunstwerk is een abstrahering van de staart van een paard met daarop twee horzels. Buitenpost is ook een plaats waar van oudsher paardenmarkten werden gehouden. Tegenwoordig is er jaarlijks een Concours Hippique. Brims is verder ook nog een bijnaam van de inwoners van Buitenpost.

Streetview

Kunstenaar:
Hans Jouta

Locatiegegevens

Locatie: 
hoek Kerkstraat / Voorstraat ( N355 )
Plaats: 
Buitenpost
Gemeente: 
Achtkarspelen

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
2009
Soort: 
plastiek
Thema: 
historie, nijverheid en sport
Materiaal: 
brons
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

Realisatie

Opdrachtgever: 
Plaatselijk Belang Buitenpost

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.