De Compagnons

De Compagnons, Rottevalle

Het monument  is bedoeld om de herinnering levend te houden aan het werk van de Compagnie der Rottevalster Vaarten.  In 1653 verenigden eigenaren van veenpercelen zich onder die naam. Voor de afvoer van turf lieten zij vaarten graven. Nadat de exploitatie van turf niet langer rendabel was werd het onderhoud van de vaarten en bruggen in 1813 overgenomen  door de Compagnie. Anno 2006 dient de Compagnie een heel ander doel, namelijk het bevorderen van het sociale, maatschappelijke en culturele leven in Rottevalle. Met de overdracht van de laatste watergang in 2004 aan het Wetterskip Fryslân is een einde gekomen aan een tijdperk. Reden genoeg om de Compagnons te eren met een gedenkteken. De diverse gleufjes in de stalen platen verwijzen naar de vaarten. Op de voorgrond liggen gestapelde turven die zijn gemaakt door Minke Hoekstra uit Boelenslaan. 

streetview

Kunstenaar:
Sieger Visser

Locatiegegevens

Locatie: 
In plantsoen aan de Buorren/Heidbuorren
Plaats: 
Rottevalle
Gemeente: 
Smallingerland

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
2006
Soort: 
monument
Thema: 
historie, nijverheid en sport
Materiaal: 
beton en cortènstaal
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.