Zonlicht en straling

zonlicht en straling,drachten

Het kunstwerk werd ter gelegenheid van de oplevering van de 1000 ste woning door Bouwbedrijf Offringa Boomsma aangeboden aan Woningbouwvereniging Talma. De kunstenaar heeft in dit beeld gestreefd om harmonie en zelfbewustzijn in relatie met zijn omgeving uit te drukken. Hij is daarbij uitgegaan van de tegenstellingen: Geest en stof (materie), licht en donker, naar binnen gericht en naar buiten gericht. De tegenstelling geest en stof worden hier verbeeld door de twee staande stenen, die elk met een spiegelend vlak frontaal tegenover elkaar staan opgesteld en evenwijdig aan de noord-zuid as zijn geplaatst. De zon schijnt  door de stenen heen en hoe hoger de zon komt, hoe sterker is het spiegelende effect. Als de zon het hoogste punt heeft bereikt is de spiegeling maximaal en is er, volgens de kunstenaar, een volkomen relatie van geest en stof, het innerlijke en het uiterlijke. Voor hem is dat synoniem aan de relatie van opdrachtgever en bouwer.

streetview

Kunstenaar:
Jan Veenstra

Locatiegegevens

Locatie: 
Lange West 126
Postcode: 
9201 CH
Plaats: 
Drachten
Gemeente: 
Smallingerland

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
1988
Soort: 
sculptuur
Materiaal: 
graniet, r.v.s.
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

Realisatie

Opdrachtgever: 
Woon Friesland

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.