Boegen

boegen,drachten

De plaatsing van dit kunstwerk is een initiatief van vastgoedondernemer Harm Schroor. Het is een eerbetoon aan oud-burgemeester Pieter van der Zwaag van Smallingerland. Volgens Schroor is de ingrijpende opknapbeurt van het industrieterrein en de uitbreiding van de haven te danken aan deze burgemeester. Bovendien is er een betere ontsluiting voor scheepsvaart gekomen onder zijn leiding. Het 4 meter hoge en 5 meter lange kunstwerk verbeeld het- gewenste - drukke scheepvaartverkeer.

streetview

Kunstenaar:
Frans Ram

Locatiegegevens

Locatie: 
De Boeg, industrieterrein De Haven
Plaats: 
Drachten
Gemeente: 
Smallingerland

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
2005
Soort: 
sculptuur
Materiaal: 
cortènstaal
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

Realisatie

Opdrachtgever: 
Harm Schroor

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.