De gedenkzuil van de dienende voorwerpen

gedenkzuil van de dienende voorwerpen,sexbierum

Voor dit bijzondere complex dat een brug slaat tussen jongeren en ouderen heeft Wonen Noordwest Friesland Maurice Brenkman  gevraagd een kunstwerk te ontwerpen voor de openbare ruimte dat past in de omgeving en dat mensen bij elkaar en bij hun omgeving betrekt. Ruim een jaar is de kunstenaar actief geweest met de voorbereidingen en de realisatie van het kunstwerk. Talrijke verbeeldingen doen historische en sociaal-maatschappelijke karakteristieken van de omgevin

streetview

Kunstenaar:
Maurice Brenkman

Locatiegegevens

Locatie: 
Zorgcomplex Bjirmenstate, Bjirmenstate 52
Postcode: 
8855 GB
Plaats: 
Sexbierum
Gemeente: 
Franekeradeel

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
2008
Soort: 
sculptuur
Materiaal: 
gemoffeld staal
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.