Beelden langs de Tjonger

beelden langs de tjonger, hoornsterzwaag
beelden langs de tjonger 2

Het kunstwerk is geplaatst in het kader van het landelijke  project “Reis door de tijd” van Staatsbosbeheer. Doelstelling van het in 2001gestarte project is het zichtbaar maken van verborgen verhalen van de natuurgebieden die Staatsbosbeheer onder haar hoede heeft. Aan het riviertje De Tjonger blijken al duizenden jaren voor onze jaartelling mensen te hebben geleefd. Het kunstwerk refereert daaraan.

streetview

Kunstenaar:
René de Boer

Locatiegegevens

Locatie: 
Bij brug over de Tjonger, Prikkedam tussen Hoornsterzwaag en Makkinga
Plaats: 
Hoornsterzwaag
Gemeente: 
Heerenveen

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
2007
Soort: 
sculptuur
Thema: 
historie, nijverheid en sport
Materiaal: 
cortenstaal
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

Realisatie

Opdrachtgever: 
Staatsbosbeheer

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.