De Golfbreker

De Golfbreker, Sneek
golfbreker 1,sneek
golfbreker 2,sneek

Het kunstwerk is voortgekomen uit een prijsvraag die het Wetterskip Fryslân in 2005 in samenwerking met verschillende scholen en hun leerlingen. In het kader van dit project, dat de naam Interreg FLOWS kreeg, konden scholen ideeën aandragen waarin de risico’s van “Het leven met water” tot uitdrukking werd gebracht. Een van de mogelijkheden was een beeldend kunstobject. Het onderwerp van twee leerlingen van het Bogerman College werd uiteindelijk door het gemeentebestuur voor plaatsing in de wijk Duinterpen waar duurzaam bouwen centraal staat.

streetview

Kunstenaar:
Dorieke Dijkstra en Renate de Boer

Locatiegegevens

Locatie: 
Parelmoervlinder/Atalanta
Plaats: 
Sneek
Gemeente: 
Súdwest Fryslân

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
2007
Soort: 
sculptuur
Materiaal: 
r.v.s.en cortènstaal
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

Realisatie

Opdrachtgever: 
Wetterskip Fryslan en Gemeente sneek

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.