Johannes Hartman van Aisma

Johannes Hartman van Aisma

Johannes Hartman van Aisma (1866 – 1942) was erfgenaam van een fortuin waarvan de hoogte tot op de dag van vandaag ‘geheim’ is. Hij bleef ongetrouwd. Van zijn nalatenschap profiteren momenteel ongeveer dertig verenigingen en de scholen in de gemeente door een jaarlijkse toelage.

Hij is grondlegger van de stichting “J.H. van Aismastichting”

streetview

Kunstenaar:
Hans Jouta

Locatiegegevens

Locatie: 
J.H. van Aismaweg
Plaats: 
Bitgummole
Gemeente: 
Menameradiel

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
2006
Soort: 
borstbeeld
Thema: 
historie, nijverheid en sport
Materiaal: 
brons
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.