De barmhartige Samaritaan

De barmhartige Samaritaan, Drachstercompagnie

Zoals in bijna alle mozaïeken van Jan Frearks van der Bij is ook hier een Bijbelse vertelling het uitgangspunt geweest. Hier is dat het Evangelie van Lucas 10 vers 25 - 37. Van de weg af is het mozaïek slecht zichtbaar, vanaf het schoolplein is het wel goed te bekijken.

kaart

Locatiegegevens

Locatie: 
P.C.B.S. De Wyngerd, Tsjerkebuorren 26
Postcode: 
9222 NJ
Plaats: 
Drachtstercompagnie
Gemeente: 
Smallingerland

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
1964
Soort: 
mozaïek
Thema: 
wederopbouw, religie
Materiaal: 
keramiek
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.