De Aardschotel

aardschotel
krantenfoto

De details van dit kunstwerk zijn grotendeels onzichtbaar door de grasbegroeiing. Aan de holle binnenkant zijn vormen aangebracht. De kunstenaar had oorspronkelijk het idee om in het midden van de schotel  nog een gedeelte te plaatsen. Om onduidelijke redenen is dit niet doorgegaan.

streetview

 

Locatiegegevens

Locatie: 
Woon en zorgcentrum De Lijte, Lijteplein 56 (kunstwerk is zichtbaar vanaf Kûlens)
Postcode: 
9247 ES
Plaats: 
Ureterp
Gemeente: 
Opsterland

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
1974
Soort: 
sculptuur
Materiaal: 
aluminiumbeton
Status: 
Onbekend
Toegankelijkheid: 
Publiek

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.