Bos met geluidswal

land-art franekerbos,franeker

Ontwerp voor een bos geïnspireerd op een state terrein van een streng Frieslandgoed met een bomenlaan rondom. Aan de noordkant wordt het bos tegen wind en geluid beschermd door een wal. De gesloopte kademuren van Franeker leverde het puin voor de wal en voor de terp die daarvan deel is.

 

streetview

Kunstenaar:
Krijn Giezen

Locatiegegevens

Locatie: 
Franeker Bos
Plaats: 
Franeker
Gemeente: 
Franekeradeel

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
1987
Soort: 
land-art
Thema: 
historie, nijverheid en sport
Materiaal: 
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.