Bank

wommels 3

S-vormige bank . Geschonken door de ruilverkavelingscommissie ter gelegenheid van de afsluiting van de ruilverkaveling.

streetview

Kunstenaar:
Peter Post & Henk Venema

Locatiegegevens

Locatie: 
naast het Kaaspakhuis (VVV), Ald Hiem 2
Postcode: 
8731 BR
Plaats: 
Wommels
Gemeente: 
Littenseradiel

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
2002
Soort: 
vormgeving
Materiaal: 
gemoffeld staal
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.