Gysbert Japicx

Gysbert Japicx,Witmarsum

Onderaan de sokkel zijn reliëfs aangebracht van liggende figuurtjes. Gysbert Japicx (ook: Japikx, Japix, Jacobs) (Bolsward, 1603 - aldaar, 1666), bekendste Friese renaissanceschrijver. Hij was schoolmeester en voorzanger in Bolsward. In 1640 verscheen van zijn hand het boek Fryske Tsjerne, met speelse verhaaltjes en gedichten. Japiks' volledige werk is pas na zijn dood uitgegeven door zijn vriend Simon Gabbema. Dit werk verscheen in 1667 onder de titel Fryske rymlarije (Friese rijmelarij).

wikipedia

streetview

Kunstenaar:
Jentsje Popma

Locatiegegevens

Locatie: 
hoek van Aylvaweg/Gysbert Japicxweg
Plaats: 
Witmarsum
Gemeente: 
Súdwest Fryslân

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
1966
Soort: 
borstbeeld
Thema: 
standbeelden
Materiaal: 
chamotteklei
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.