Afke's tiental

afke's tiental,wergea 1
afke's tiental,wergea 2

Beeldengroep die verwijst naar de titel van een kinderboek dat in 1903 verscheen en daarna meer dan veertig keer werd herdrukt 'Afkes tiental' door Nienke van Hichtum. Het was al in veel andere talen uitgegeven, toen er in 1957 ook een Friese uitgave van kwam: 'De tsien fan Martens Afke'. De schrijfster Nienke van Hichtum had het gezin van Sjoerd en Harmke Veenstra uit Wergea voor ogen bij het schrijven van haar boek.  Een meisje uit dat gezin was haar dienstbode. Die vertelde haar hoe men in dat kleine huisje met elkaar leefde, hoe sober de maaltijden waren, hoeveel moeite het kostte om de kinderen nog een beetje behoorlijk te kleden.

wikipedia

streetview

Locatiegegevens

Locatie: 
Nieuwe Leeuwarderweg
Plaats: 
Wergea
Gemeente: 
Leeuwarden

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
1970
Soort: 
plastiek
Thema: 
literatuur
Materiaal: 
brons op een sokkel van baksteen
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.