Zorg

zorg,weidum 1
zorg,weidum 2

Aangeboden door gemeente Littenseradiel uit dankbaarheid dat Verzorgingshuis Nij Dekema een jaar lang onderdak heeft geboden aan een klas van OBS It Partoer.

Kunstenaar:
Hanneke Roelofsen

Locatiegegevens

Locatie: 
Verzorgingshuis Nij Dekamastate, Bornialeane 6
Postcode: 
9024 EM
Plaats: 
Weidum
Gemeente: 
Littenseradiel

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
2004
Soort: 
sculptuur
Materiaal: 
geëmailleerd koper
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.