Baudina's Beuk

baudina's beuk,tytsjerk

De in tweeën geknakte Baudinabeuk, geplant in 1816 door de moeder ( Baudina Looxma) van Age Looxma Ypeij (1833 - 1892) erflater van het park Bos van Ypeij, is benut als groeikunstwerk. De afgebroken bovenste stam is recht overeind gezet en aan de nog levende beuk vastgesjord. De gegalvaniseerde buizen van ruim 16 meter hoog die beide stammen binnen een conus plaatsen, fungeren als ondergrond voor een boomwurger die vervolgens weer als basis dient voor verdere begroeiing. De dode stam vormt een voedingsbodem voor de nieuwe vegetatie. Het kunstwerk zal na verloop van tijd steeds weer van aanzien veranderen en kan als symbool gelden voor de wording van Groot Vijversburg, waarbij de kunst gedurende het gehele totstandkomingsproces op organische en dynamische wijze zal meegroeien.

kaart

Kunstenaar:
Hanshan Roebers

Locatiegegevens

Locatie: 
Beeldenpark Vijversburg, Bos van Ypeij, Swarteweisein 2
Postcode: 
9255 JB
Plaats: 
Tytsjerk
Gemeente: 
Tytsjerksteradiel

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
2001
Soort: 
sculptuur
Materiaal: 
gegalvaniseerd staal
Status: 
Onbekend
Toegankelijkheid: 
Publiek

Realisatie

Opdrachtgever: 
Stichting Op Vijversburg

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.