De Drie Gratiën

De Drie Gratiën,Tytsjerk
De Drie Gratiën 2, Tytsjerk

De drie Gratiën
Aglaia - glans
Euphrosyne- vreugde
Thalia - bloei

Dit ontwerp voor het bos van Ypeij voegt zich in een traditie van tuinbeelden die verwijzen naar Griekse en Romeinse mythen en legenden om, door middel van de diepere wijsheden die hierin verborgen zitten, al wandelend in de natuur de geest te verfrissen of te scherpen. De Drie Gratiën vormen een klassieke drie-eenheid vergelijkbaar met de drievuldigheid in het christendom. Ze symboliseren de verzoening tussen these en antithese door de derde exponent, de synthese. De Drie Gratiën zijn drie godinnen, rivalen voor een schoonheidsprijs (het oordeel van Paris) en samen belichamen ze de ultieme schoonheid. Hierin ligt de vraag naar schoonheid en lelijkheid ten aanzien van deze industriële vormen in het natuurlijke landschap; hier vormt zich een eigen werkelijkheid die een synthese poogt te vormen tussen functionaliteit en decoratielust zoals ze in een park als dit worden aangetroffen.

Bij het kunstwerk behoren tevens drie historische stoeppalen (bruikleen Fries Museum) uit de zestiende eeuw die kunnen worden aangemerkt als een van de vroegste voorbeelden van beeldhouwwerk in de provincie Friesland. De stoeppalen zijn oorspronkelijk markeringen van grensgebieden, die ook nu op een grens staan, namelijk op die tussen de gemeenten Leeuwarden en Tytsjerksteradiel.

kaart

 

Kunstenaar:
Groenewoud/Buij

Locatiegegevens

Locatie: 
beeldenpark Vijversburg, Swarteweisein 2
Postcode: 
9255 JB
Plaats: 
Tytsjerk
Gemeente: 
Tytsjerksteradiel

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
1999
Soort: 
sculptuur
Materiaal: 
staalplaat, fosfor verzinkt en poeder gecoat
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

Realisatie

Opdrachtgever: 
Stichting Vijversburg
Opdrachtinformatie: 

In het kader van de tentoonstelling "De boot van Dionisis

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.