De Balkenspringer

de balkenspriger, surhuizum
de balkenspringer 2,surhuizum

De titel is een verwijzing naar een legende over ene Cornelis Egberts, die van balk tot balk sprong in de Doarpstsjerke. Volgens het opschrift van zijn grafsteen: “ Anno 1617 Cornelis Egberts voorwaer, heeft deze Kerck besprongen wanckelbaer, van de ene balck op die andere, so si noch lagen bi malkander 16 balcken in getal, acht houtsvoet overal”.

Streetview

Kunstenaar:
Frans Ram

Locatiegegevens

Locatie: 
Voor gymnastieklokaal De Delfeart, Van Haersmastrjitte 6
Postcode: 
9283 TC
Plaats: 
Surhuizum
Gemeente: 
Achtkarspelen

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
1984
Soort: 
plastiek
Thema: 
historie, nijverheid en sport
Materiaal: 
brons, baksteen en hout
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.