Zuil

zuil,sneek

Het object heeft de vorm van een kroontjespen, waar zich twee spiraalvormige banen omheen wikkelen. Het idee van de zuil is ontleend aan de zuil van Trajanus. Deze banen er omheen zijn beschilderd door schoolkinderen.

De pen beschrijft ruimte, verleden en toekomst van Sneek. Rond de zuil staan zeven paaltjes die bij zonnig weer schaduwen opleveren waaraan symbolisch de tijd kan worden afgelezen. De Zuil is vervaardigd in het kader van het project Kind en Kunstenaar dat in 1990 werd uitgevoerd in de voormalige gemeenten Sneek en Wymbritseradiel. Hierbij werkten twaalf beeldende kunstenaars met leerlingen van twaalf basisscholen aan twaalf kunstwerken, die in juni 1990 gezamenlijk een kunstroute in de beide gemeenten vormden. Het project Kind en Kunstenaar was een initiatief van de vereniging Beeldend Actief Sneek en de Stichting Kunstprojecten Sneek. Kunstwerk is onderdeel van het project “Kind en kunstenaar” in opdracht van Stichting Kunstprojecten Sneek.

streetview

Kunstenaar:
Dirk Hakze

Locatiegegevens

Locatie: 
Worp Tjaardastraat
Postcode: 
8602 XE
Plaats: 
Sneek
Gemeente: 
Súdwest Fryslân

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
1990
Soort: 
sculptuur
Thema: 
historie, nijverheid en sport
Materiaal: 
p.v.c.
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

Realisatie

Opdrachtgever: 
Stichting Kunstprojekten Sneek (Fennepoort)
Opdrachtinformatie: 

Kunstwerk is onderdeel van het project "Kind en kunstenaar"

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.