De Gang

De Gang, St.Nicolaasga

 Het kunstwerk is een jubileumgeschenk ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van die bond. Het is een verbeelding van de kunstenaar van wat zich aan de andere kant van de muur bevindt (in de gang dus); een kapstok met jassen, een paraplubak, een spiegel met kleerborstels, een tafel met een bloemetje, een schilderijtje. Het reliëf bestaat uit 200 elementen.

streetview

Kunstenaar:
Peter Hiemstra

Locatiegegevens

Locatie: 
Verzorgingshuis Doniahiem, Stationsstraat
Postcode: 
8521 JT
Plaats: 
Sint Nicolaasga
Gemeente: 
De Fryske Marren

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
1994
Soort: 
wandplastiek
Materiaal: 
keramiek
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

Realisatie

Opdrachtgever: 
Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, afdeling Skarsterlân

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.