De drie reuzen

de drie reuzen, oppenhuizen

Volgens een oude legende hebben de drie reuzen Broer, Douwe en Jarich in het verleden drie sloten gegraven. De Broersloot, de Douwesloot en de Jarichsloot zijn nog steeds in het dorp te vinden. Opdrachtgever: Gemeente Wymbritseradiel.

streetview

Kunstenaar:
Hennie de Boer

Locatiegegevens

Locatie: 
Sjaerdawei
Postcode: 
8625 HR
Plaats: 
Oppenhuizen
Gemeente: 
Súdwest Fryslân

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
1996
Soort: 
sculptuur
Materiaal: 
r.v.s.
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

Realisatie

Opdrachtgever: 
Gemeente Wymbritseradiel

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.