Zorg

zorg,opeinde

Het gebouw was oorspronkelijk van het Groene Kruis. De vijf tegeltableaus verbeelden de soorten zorg die het Groene Kruis bood. Linksboven  de kraamzorg, rechtsboven de algemene medische zorg, linksonder de ouderenzorg en rechtsonder de gezinszorg. In het midden is een groen kruis aangebracht. Het in 1905 opgerichte Groene Kruis Opeinde beschikte pas in 1986 over een eigen gebouw.

Dat heeft blijkbaar niet lang als eigen huisvesting gefunctioneerd; tegenwoordig is er een jeugdsoos gevestigd.

streetview

Kunstenaar:
Hannie Mein (1933-2003)

Locatiegegevens

Locatie: 
Jeugdsoos It Peinder Plakje, Kommisjewei 46
Postcode: 
9218 PC
Plaats: 
Opeinde
Gemeente: 
Smallingerland

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
1986
Soort: 
tegeltableau
Materiaal: 
keramiek
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.