De Flaaksrûpelers

De Flaaksrûpelers, Munein

Het ‘Flaaksrûpeljen’ was een bewerkingsmethode in de vlasindustrie. Vroeger was in dit dorp een vlasfabriek. 

streetview

Kunstenaar:
Gosse Dam

Locatiegegevens

Locatie: 
kruispunt Dr. Kijlstrawei/Jelte Binneswei
Postcode: 
9063 JG
Plaats: 
Mûnein
Gemeente: 
Tytsjerksteradiel

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
1990
Soort: 
sculptuur
Thema: 
historie, nijverheid en sport
Materiaal: 
Franse kalksteen
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

Realisatie

Opdrachtgever: 
Gemeente Tytsjerksteradiel

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.