Bicornus

Bicornus, Leeuwarden

Monument ter herinnering aan de vrouwen in het verzet in Fryslân tijdens de Tweede Wereldoorlog. De zalmroze schelp geeft  de rol van de vrouw in het verzet weer. Het opnemen in hart en huis van mensen die gevaar lopen. Het kunstwerk bestaat uit drie elementen:

De Schelp:
De schelp, Conus Cloriamaris, heeft een ultiem vrouwelijk silhouet. De vorm van de schelp is in het beeld vertaald in zalmroze beton zonder patroon of versiering en op de punt neergezet.

De Bazuin:
De blauw gepatineerde bazuin van brons refereert aan meerdere betekenissen die de hoorn in de Tweede Wereldoorlog heeft gespeeld. De kunstenares gebruikt de bazuin om uitbeelding te geven aan de bijzondere eigenschappen van vrouwen om op verschillende niveaus te functioneren in stress situaties (verzetsactiviteiten combineren met kinderen grootbrengen, eten verwerven etc.). De bazuin is naar de bebouwing gericht en geldt als waarschuwing voor de toekomst.

De Sokkel: De sokkel is ietwat streng en neoclassicistisch van uiterlijk en is met zwarte facet tegels bekleed. Op de sokkel zijn details aangebracht die doen denken aan tralies en aan in een rek geplaatste geweren. Dit symboliseert de onontkoombare omstandigheden van een dwingend systeem.

meer informatie en locatie

Kunstenaar:
Tilly Buij

Locatiegegevens

Locatie: 
Lycklamastins, Wijk Cammingaburen
Plaats: 
Leeuwarden
Gemeente: 
Leeuwarden

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
1996
Soort: 
verzetsmonument
Thema: 
oorlog en verzet
Materiaal: 
keramiek, brons en hardsteen
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

Realisatie

Opdrachtgever: 
Comité Verzetsmonument Camminghaburen

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.