Mr. S.M. van Haersma Buma

Mr. S.M. van Haersma Buma,Sneek

Op de sokkel staat de tekst: “Hy knibbele allinnich foar God”, Mr. Sijbrand Marinus van Haersma Buma, burgemeester van Wymbritseradeel, geboren 30-12-1903, overleden in het Duitsche concentratiekamp Neuengamme op 11-12-1942

meer informatie

Locatiegegevens

Locatie: 
Gemeentehuis, Stadslaan 75
Postcode: 
8651 AC
Plaats: 
IJlst
Gemeente: 
Súdwest Fryslân

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
1947
Soort: 
borstbeeld
Thema: 
oorlog en verzet
Materiaal: 
brons
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

Realisatie

Opdrachtgever: 
gemeente Wymbritseradeel

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.