De boat fan foarhinne

De boat fan foarhinne, Hurdegaryp
De boat fan foarhinne 2,Hurdegaryp

Het kunstwerk verwijst naar de vroegere scheepsvaart in dit gebied en heeft de vorm van een platbodem. De boot bestaat uit twee gedeelten, de ene helft ligt vast aan de kade en de andere helft drijft in het water en beweegt dus met het waterpeil. Dit ontwerp won in 2001 de Vredeman de Vriesprijs voor architectuur. 

Onderste foto: Hanshan Roebers

streetview

Kunstenaar:
Hanshan Roebers

Locatiegegevens

Locatie: 
Aan de Slachtedyk tussen Hurdegaryp en Ryptsjerk
Postcode: 
9254 HE
Plaats: 
Hurdegaryp
Gemeente: 
Tytsjerksteradiel

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
2000
Soort: 
sculptuur
Materiaal: 
eikenhout
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

Realisatie

Opdrachtgever: 
Gemeente Tytsjerksteradiel

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.