Freark fan Hallum

Freark fan Hallum is geboren te Hallum ( ca. 1125 ) en was stichter van het vrouwenklooster Bethlehem bij Oudkerk. Zijn graf was tot 1650 een bedevaartsplaats.

wikipedia

streetview

Kunstenaar:
Frans Ram

Locatiegegevens

Locatie: 
hoek Mounebuorren / Goslinghastraat
Plaats: 
Hallum
Gemeente: 
Ferwerderadiel

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
1978
Soort: 
borstbeeld
Materiaal: 
brons op een sokkel van natuursteen en baksteen
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.