Monument foar Willem Boeijenga

Monument foar Willem Boeijenga

Tekst op steen: “Willem  Boeijenga foel yn dit doarp op de achtste fan  Rispmoanne 1944 troch Dútske terreur. Hij joech sijn libben om dat fan oaren te rêdden”. Plaatsingsdatum is onbekend.

meer informatie

Kunstenaar:
Arjen Goodijk

Locatiegegevens

Locatie: 
Gevel Ned. Herv. Kerk, Boeyengastrjitte
Postcode: 
8627 SE
Plaats: 
Gauw
Gemeente: 
Súdwest Fryslân

Meer over het kunstwerk

Soort: 
verzetsmonument
Thema: 
oorlog en verzet
Materiaal: 
rode zandsteen
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.