As't nedich is

As it nedich is,Ferwert

Op het Vrijhof te Ferwert werd op 4 mei 1956 een oorlogsmonument onthuld, dat werd ontworpen en gemaakt door de Utrechtse beeldhouwer Jan van Luyn. Het monument tracht het verzet van de bevolking in de jaren 1940-1945 tot uitdrukking te brengen. Dit verzet is gesymboliseerd in een krachtige mannenfiguur. Enerzijds, enigzins teruggehouden, houdt de figuur een schop in de hand, anderzijds, meer in de aandacht, houdt hij een geweer vast, met de lichaamstaal van een man die niet aarzelt er zijn vrijheid mee te verdedigen. Op de sokkel is een bronzen plaat aangebracht met de namen van de gevallenen:
J. Wildeboer, R.H. Kuipers, S.J. Boersma, J. Doornbos, G.W.H.Esselink, K. Westra, J. Andrae, O. Brandsma, A. R. Gerritsen, J. Greidanus, J. Hofman, T.Kalverda, T. Looijenga, F. Sierksma, P.J. Smit, W. Valk, G. Zeeman en J. Wassenaar.

Bovenop het voetstuk is de tekst  'As 't nedich is'  aangebracht.

informatie en locatie

Locatiegegevens

Locatie: 
Vrijhof
Postcode: 
9172 MR
Plaats: 
Ferwert
Gemeente: 
Ferwerderadiel

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
1956
Soort: 
oorlogsmonument
Thema: 
oorlog en verzet
Materiaal: 
Franse kalksteen
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.