Bemint

bemint,drachten
bemint 2,drachten

Op deze beschilderde betonreliëf zijn menselijke fragmenten te herkennen als een oog en een hand, maar ook een vogel, een vis en de zee. Symbolisch geeft het de gehele schepping weer. Centraal staat is het woord ‘Bemint’ geschilderd. Als een oproep.

streetview

Locatiegegevens

Locatie: 
Roomskatholieke Parochie “de Goddelijke Verlosser”, Pier Panderstraat 1
Postcode: 
9203 SG
Plaats: 
Drachten
Gemeente: 
Smallingerland

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
1962
Soort: 
muurdecoratie
Materiaal: 
beton,verf
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.