Carillon

carillon,drachten

Het kunstwerk staat precies op de plek waar vroeger de ophaalbrug over de Drachtster Compagnonsvaart was. Het carillon stond tot 1989 in het Thalenpark te Drachten. Op de draagbalken staat een tekst van de schrijver en dichter Harmen Wind (Leeuwarden,1945). De tekst verwijst naar de vier elementen; aarde, vuur, water  en lucht en is zowel in het Nederlands (buitenkant) en in het Frysk (binnenkant) aangebracht. De tekst luidt in het Nederlands: “Uit de aarde zijn wij geboren, het vuur staken wij uit de grond, het water droeg ons welvaart, lucht legt ons een lied in de mond”. In het Frysk: “Ut ierde binne wei berne, it fjoer stutsen wei út de grûn, ta wolfeart woe it wetter ús drage, de loft hat in tankliet ús jûn.

streetview

Kunstenaar:
Gunnar Daan

Locatiegegevens

Locatie: 
Kruispunt Noorderbuurt / Zuiderbuurt / Moleneind / Zuidkade
Postcode: 
9203 ZX
Plaats: 
Drachten
Gemeente: 
Smallingerland

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
1996
Soort: 
kunst en architectuur
Thema: 
historie, nijverheid en sport
Materiaal: 
beton, staal en brons
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.